Delegacións multicárnicas!

Temos delegacións multicárnicas en Pontevedra e Valladolid desde as cales lles damos servizo a todos os nosos clientes.

A nosa estrutura integrada de produción, permítenos efectuar a rastrexabilidade total da carne, tanto de produtos propios como alleos, para así garantir unha calidade homoxénea.

A nosa calidade está certificada. Contamos coas certificacións máis importantes do sector.

International FoodStandards: sistemas de xestión de seguridade alimentaria.
UNE-EN ISO 14001:2004. Sistema de xestión ambiental.
Galicia Calidade. Acredita a correcta alimentación dos animais: vexetal, como mínimo cun 65 % de cereais.
CALITX. Acredita a estirpe do animal e as súas condicións de vida, alimentación e crecemento lento.

Chegamos a onde nos necesitan!

Avigal Pontevedra
Barragáns, 34 36157
Campañó (Pontevedra)

Avigal Valladolid
Mercaolid. Avenida Euro,
24 Nave C 7 – 47009 (Valladolid)